De Vereniging

De vereniging heeft als volledige naam: ‘De Weesper Medemo vereniging voor meervoudige democratie’. Het is een normale vereniging met leden, een ledenraad, een bestuur en een raad van advies. De leden zijn personen die zich betrokken voelen bij de belangen van Weesp.

Het model is in de afgelopen jaren stapsgewijs ontwikkeld. We hebben het laten beoordelen door tientallen wetenschappers, bestuurders en praktijkmensen. Het model wordt beheerd en verder ontwikkeld door de stichting Medemo i.o.. Het doel is om de taken van de vereniging aan te laten sluiten op die van de buurgemeenten. Daarvoor wordt gewerkt aan een digitaal communicatieplatform en collectief databeheer. Op de site medemo.nl staat een uitgebreide beschrijving.

Doe mee en meld je aan via info@deweesper.nl.