De Vereniging

DE WEESPER is een normale vereniging maar de vorm van overleg is uniek. Het is een permanent burgerpanel waarin alles wat er speelt, besproken kan worden. Het overleg gaat in drietallen met een gespreksleider. In zo’n kleine groep kan iedereen aan het woord komen. Ook wie het lastig vindt om in een grote groep zijn mening te geven.

In de gespreksgroepjes kunnen verschillende belangen vertegenwoordigd worden. Bijvoorbeeld die van een inwoner, een ondernemer of een maatschappelijk organisatie. De wens van de een wordt dan al vanaf het begin besproken met het belang van de ander.

De gespreksleider vat het gesprek samen en bespreekt dit weer met twee anderen. Dus ook weer in een drietal onder leiding van een ander lid van de vereniging. Bij elke stap komen individuele wensen uiteindelijk tot een breed gedragen collectief standpunt. De wensen groeien zo tot een advies aan de huidige gemeenteraad en later aan de bestuurscommissie.

Boiomstructuur

Voor de afweging van die belangen zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties evenredig vertegenwoordigd. De verschillende belangen worden daardoor gelijkwaardig gediend. De vereniging is een neutrale organisatie zonder ideologische kleuring.

De wensen en voorstellen worden ingebracht in een groep die gekozen wordt uit de leden van de vereniging. De groep vertegenwoordigt drie soorten belangen; die van inwoners, van ondernemers en van maatschappelijke organisaties. Elk belang wordt vertegenwoordigd met twee afgevaardigden. Dit 'Overleg van representanten' bestaat dus uit 6 personen.

Afbeelding 2

De inbreng van aandachtspunten is ingedeeld naar het diagram met negen thema’s en negen ringen van straatniveau in het midden tot landelijk aan de buitenrand. Daardoor is direct zichtbaar wat er binnen het thema speelt. Omdat bij elk aandachtspunt ook de postcode is aangegeven wordt ook duidelijk waar dat speelt. De naam van de inbrenger hoeft dan niet bekend te worden bij het bespreken van een zaak.

Waarom drietallen

Bij drietallen kan niet het ‘winner takes all’ effect optreden. In deze structuur zijn er geen minderheden of meerderheden, geen winnaars of verliezers, alleen gelijkwaardige gesprekspartners.

De beperking tot een drietal verplicht de deelnemers tot luisteren en voorkomt dat de grootste mond de meeste aandacht krijgt. En het voorkomt ook dat gespreksleiders een gemeenschappelijk standpunt moeten destilleren uit een vergadering met ‘tig’ meningen. Een gesprek met drie maakt het ook voor timide mensen mogelijk om aan het overleg deel te nemen.

Met deze drietallen kan het overleg -ook onder de coronaregels- fysiek plaats vinden. En ook video overleg werkt het prettigst in een beperkte groep. Met een beeldverbinding kunnen meer mensen de beraadslaging volgen. En zo leren we met elkaar gebruik te maken van informeel video overleg.

😉 Door je eigen probleem, suggestie of idee met een paar anderen te bespreken is ook gewoon leuk. Het geeft een goed gevoel dat er naar je geluisterd wordt.

Het democratisch alternatief!

Voor de gemeenteraad kunnen we maar eens per vier jaar stemmen. Met DE WEESPER kunnen we elke dag onze stem laten horen. De wensen, suggesties en meningen worden door de vereniging samengebracht in een collectief standpunt. Daar kan de gemeenteraad zijn voordeel mee doen. Deze vorm noemt de minister ‘meervoudige democratie’.

Iedereen kan lid worden van DE WEESPER. We willen onafhankelijk blijven van de politiek en daarom vragen we een kleine contributie van €.13,- per jaar. Het moet een vertegenwoordiging worden van onszelf.

De vereniging is opgericht op donderdag 28 oktober 2021 en het bestuur bestaat uit:

  • Rogier de la Rive Box (voorzitter)
  • Christian Zierleyn (secretaris)
  • Henk Ebing (penningmeester)

Sinds 1-1-2022 heeft De Weesper Vereniging ook de ANBI status.

😉 Met DE WEESPER kan Weesp een proeftuin worden voor een nieuwe vorm van participatie. Er wordt naar ons gekeken. Dus laten we ons best doen. Hoe meer leden, hoe meer invloed!

Doe mee en meld je aan.