Een nieuwe lente

..en een nieuw geluid. Nog voor de overgang van Weesp als stadsgebied binnen Amsterdam gaan we vorm geven aan burgerparticipatie. Alle seinen staan op groen. Vanaf de oprichting van onze vereniging sluit zich gemiddeld een lid per dag aan. We hebben in november bij de gemeenteraad een voorstel ingediend om een budget beschikbaar te stellen voor activiteiten rond de verkiezingen. Dat voorstel is unaniem door de raad ondersteund. Vervolgens hebben we in nauw overleg met de burgemeester drie plannen uitgewerkt. Voor een evenement, voor een kieswijzer en voor de start van een digitaal platform. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar nu akkoord op gegeven.

We kunnen dus van start! Het evenement organiseren we op 5 maart in de Van Houtenkerk. Het wordt een combinatie van een ‘politiek plein’, een tentoonstelling, een ontmoeting met onze twee (!) burgemeesters en een middagprogramma. Voor het middagprogramma vragen we vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en van burgerorganisaties. Ze geven een overzicht van de kansen en mogelijkheden van participatie van onderop. De tentoonstelling geeft een beeld van de Weesper kiezers en hun verwachtingen.

Natuurlijk kan niet iedereen erbij zijn. Daarom geven we een boekje uit waarin de bijdragen van de dag worden samengevat. Het krijgt de vorm van een ‘kieswijzer’. Hierin kunnen de kandidaten voor de verkiezing van de bestuurscommissie zich voorstellen. Elke lijst geeft zijn mening over negen vaste onderwerpen. Daarmee zijn dus alle politieke standpunten onderling te vergelijken. De tekst wordt afgewisseld met de beelden van de tentoonstelling. En natuurlijk vragen we onze vertrekkende en onze nieuwe burgemeester om hun verhaal. Het boekje is gratis beschikbaar op het evenement en kan ook online worden doorgebladerd.

Maar er kan ook op gereageerd worden. We gaan een digitaal platform opzetten waarmee aangesloten leden hun mening kunnen geven. Dat kan gaan over actuele zaken die er spelen maar ook over de standpunten van de kandidaten. Zo hebben we al een levendige uitwisseling, nog voor de verkiezing van de bestuurscommissie begint.. En mocht het evenement door Covid niet door kunnen gaan, dan kan iedereen dus toch deelnemen aan de discussies. En niet alleen dit voorjaar. Het digitale platform wordt de nieuwe marktplaats van meningen!

Want laten we het doel wel voor ogen houden. Het is in ons aller belang dat de bestuurscommissie een succes wordt. Het is niet alleen de formele vertegenwoordiging van Weesp. Het moet ook de dagelijkse verbinding worden tussen de Weespers en ‘De Stopera’. En daar kunnen we aan bijdragen. Door met elkaar vorm te geven aan een nieuwe bestuurlijke lente en een nieuw democratisch geluid.