De Weesper Vereniging

De Weesper Vereniging

Brengt in kaart wat er leeft in Weesp.

Onderzoek De Vleugels van Weesp

We willen gesprekken voeren met inwoners van Aetsveld en Weespersluis over de Weesper Identiteit en het gemeenschapsgevoel. Samenvatting Weesp is meer dan het het prachtige historische centrum. Op de flanken van de stad heb je twee grote wijken, Aetsveld en de Bloemendalerpolder. Deze vormen als het ware de buitenvleugels van onze…

Lees meer...

Onderzoek Het Huis van de Stad

De gemeenteraad van Weesp heeft vorig jaar bepaald dat het oude stadhuis een nieuwe functie krijgt als Huis van de Stad. Wat betekent dat? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de wensen van Weespers? Samenvatting Wat wordt het toekomstige gebruik van het stadhuis. Er komen vooral in het Bartholomeusgasthuis…

Lees meer...

Politieke Wegwijzer

Als je als burger niet bekend bent met hoe de politiek werkt en waar je bepaalde zaken kunt vinden, dan is het best lastig om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de lokale politiek. Daarom heeft de Weesper Vereniging deze politieke wegwijzer opgesteld. Je vindt hier…

Lees meer...

Extra Bestuursleden

De Weesper Vereniging heeft heel veel plannen om in Weesp en Driemond projecten te doen om zo uit te zoeken wat er speelt in de gemeenschap en de politiek te helpen de juiste beslissingen te maken. Daarom willen we de vereniging verder uitbouwen. In de opstartfase hebben we als oprichtingsbestuur…

Lees meer...

ANBI Status

De Weesper Vereniging is zoals dat wordt genoemd een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dat biedt fiscale voordelen voor donateurs. Een donatie aan onze vereniging kan dan worden afgetrokken van de belasting. Met de bescheiden contributie van een euro per maand kunnen we natuurlijk niet al onze plannen bekostigen. Bij het…

Lees meer...

Verkiezingsevenement 5 maart 2022

We kunnen terugkijken op een bijzondere dag. De eerste grote activiteit van onze vereniging was een groot succes. Het doel was om Weespers en Driemonders te informeren over de verkiezing van de bestuurscommissie. Alle partijen en lijsten (behalve de WSP) waren present met een flinke delegatie. Burgemeester Halsema sprak zich…

Lees meer...

Verenigingenmarkt en OBA

Momenteel werken we hard aan het grote evenement van 5 maart in de Grote Kerk. Maar daarna gaan we uiteraard verder en er zijn al twee data die je alvast in de agenda kunt zetten. 17 maart is om te beginnen de Verenigingenmarkt. Als nieuwe vereniging gaan we daar ook…

Lees meer...

Contact

De Weesper Vereniging voor Meervoudige Democratie E-mail info@deweesper.nl Adres Oudegracht 35 1381 CG Weesp Overig KvK nummer: 84352361 RSIN: 863180346 Beloningsbeleid: De Weesper werkt met vrijwilligers. Functies als lid van het algemeen bestuur of het Overlegorgaan van representanten worden onbetaald uitgevoerd. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Lees meer...

Een nieuwe lente

..en een nieuw geluid. Nog voor de overgang van Weesp als stadsgebied binnen Amsterdam gaan we vorm geven aan burgerparticipatie. Alle seinen staan op groen. Vanaf de oprichting van onze vereniging sluit zich gemiddeld een lid per dag aan. We hebben in november bij de gemeenteraad een voorstel ingediend om…

Lees meer...

Inspraak Hoofdgroenstructuur Amsterdam

In 2017 heeft de gemeente Weesp een dertiental kernwaarden geformuleerd. Een belangrijke daarbij was "Behoud en versterk het open (rivier)landschap." Een van de angsten bij Weespers was dat bij een fusie de nieuwe gemeente snel zou overgaan in het verder volbouwen van bijvoorbeeld de Aetsveldsepolder. Die angst was aanwezig bij…

Lees meer...