Weesp

Van en voor Weespers

We staan als Weesp voor een grote verandering. Door de fusie met Amsterdam zullen de besluiten over onze stad na 2022 niet meer door onze gemeenteraad worden genomen. Er is door de besturen van Weesp en Amsterdam gekozen voor een nieuw soort vertegenwoordiging. Het wordt een bestuurscommissie met elf door Weespers gekozen leden die direct in verbinding staat met een Amsterdamse wethouder. Weesp wordt dan een ‘stadsgebied’. Dus niet een onderdeel van een bestaand stadsdeel. Dat is een mooi uitgangspunt. En na drie jaar wordt dat model beoordeeld.

De bestuurscommissie moet goed zicht kunnen hebben op wat er speelt in de stad. Daarom organiseren wij dat als inwoners. Dat doen we met ‘De Weesper Vereniging’. Een nieuwe organisatie van Weespers voor het gemeenschappelijke belang van Weesp. We organiseren afstemming tussen de verschillende belangen van onze bewoners, van de ondernemers en van de maatschappelijke organisaties.

Het doel is om samen met de bestuurscommissie onze belangen te laten horen in het grotere verband van Amsterdam. En dat is nodig. Al hebben we een historie van eeuwen, met zo'n 20.000 inwoners zijn we kleiner dan een Amsterdamse buurt. Om gehoord te worden moeten we dus met één stem spreken. Daarom kiezen we voor een nieuwe vorm waarbij we onderling alle standpunten en belangen met elkaar afstemmen.

Op 5 maart 2022, dus tien dagen voor de verkiezing organiseren we een groot evenement in de Van Houtenkerk. We nodigen daar onze toekomstige burgemeester Femke Halsema uit en organiseren een kennismaking met de kandidaten van de bestuurscommissie. De gemeente Weesp heeft ons ook budget toegekend om dit te kunnen organiseren, dus we kunnen nu van start. In de komende maanden (als Covid het toelaat) gaan we verder kleine bijeenkomsten organiseren in de bibliotheek om jullie te informeren over onze plannen en suggesties te vragen voor het programma.

En we gaan een digitaal platform opzetten. Laat ons weten als je ons daarbij wil helpen. We hebben nu ook een aparte vacature pagina waar je kunt zien wat voor expertise we allemaal zoeken. Maar natuurlijk, om te beginnen, vragen we je om lid te worden en ons te steunen.

De hoofdtaken van de vereniging zijn Aankaarten en Belangenafweging.