Foto van het stadhuis van Weesp

Aankaarten

Inspraak en participatie is nu belangrijker dan ooit. Bijvoorbeeld om mee te kunnen denken over de plannen voor energietransitie in de regio. Maar ook om zaken aan te kaarten die in de buurt spelen.

We gaan wensen en meningen op een eenvoudige manier inventariseren. Natuurlijk via de mail maar ook met persoonlijk overleg, videogesprekken en geschreven inbreng. We gaan op verschillende plaatsen houdertjes met foldertjes neerzetten. Hierin staat aangegeven hoe een wens, een idee of een klacht kan worden ingebracht. We denken ook aan ideeënbusjes in de buurtkamers. En hopelijk kunnen de mensen van Versa welzijn zaken inbrengen voor mensen die aan huis gebonden zijn.

Het is niet alleen belangrijk om iets aan te kunnen kaarten maar je moet ook merken dat er wat mee gebeurt. Het geeft vertrouwen dat je er niet alleen voor staat. En natuurlijk wil je ook weten of het onderwerp al bij meer mensen speelt. Of wil je met mensen uit je eigen leefwereld eens afstemmen over wat je bezighoudt.

Er zijn talloze vormen van burgerparticipatie. Maar die gaan altijd over collectieve belangen. De individuele stem brengt bijna nooit genoeg gewicht in de schaal. Daardoor kan de overheid een vertekend beeld krijgen van wat er speelt in de samenleving. Een gezonde democratie vereist het persoonlijk kunnen aankaarten van onderwerpen. Maar tot nu toe is er gewoonweg geen neutraal platform waarop we met elkaar zaken aan de orde kunnen stellen.

DE WEESPER dient als een soort ‘eerstelijns gesprekspartner’. De vereniging wordt opgericht om zaken met anderen te kunnen bespreken en in te brengen bij de overheid. Om van een persoonlijke inbreng een collectief advies te maken, wordt een inbreng door buurtgenoten getoetst aan het algemeen belang en aan mogelijke tegengestelde belangen van anderen.

Lees meer over de belangenafweging.