De Weesper Vereniging

De Weesper Vereniging

Brengt in kaart wat er leeft in Weesp en Driemond.

Onderzoek Schoolzwemmen

Inleiding De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen, zodat kinderen zelfredzaam zijn in en om water. Daarom organiseert de gemeente gratis schoolzwemmen voor verschillende leeftijdscategorieën. Het beleid van Amsterdam bepaalt dat scholen beslissen zelf of ze hieraan meedoen en zo ja, in welke vorm. In Weesp…

Lees meer...

Brainstormen over de eerste voorstellen

Op onze eerste ledenvergadering op dinsdag 28 juni hebben we een levendig debat gevoerd over de eerste projectvoorstellen. De Weesper Vereniging heeft inmiddels 94 leden en daarvan waren er 12 aanwezig in de Weesper Synagoge aan de Nieuwstraat. Een deel van de avond was een formele eerste ledenvergadering waarin het…

Lees meer...

Onderzoek Uitgaansgelegenheden Jeugd

Doel De Weesper vereniging wil jongeren uit Weesp en Driemond onderzoek laten doen naar de uitgaanswensen van jongeren en hoe die wensen gerealiseerd zouden kunnen worden. De Weesper Vereniging is eind 2021 opgericht en heeft inmiddels rond de honderd leden. Het doel van de vereniging is om te onderzoeken wat…

Lees meer...

Onderzoek Weespersluispark

In de nieuwe wijk Weespersluis komt een openbaar park, het Weepserpark. Wat zijn de wensen bij Weespers wat betreft de inrichting van dit park? In de nieuwe wijk Weespersluis komt een openbaar park. De plek ligt vast en de bestemming is benoemd. Maar wat het park gaat bieden voor Weespers…

Lees meer...

Onderzoek De Vleugels van Weesp

We willen gesprekken voeren met inwoners van Aetsveld en Weespersluis over de Weesper Identiteit en het gemeenschapsgevoel. Samenvatting Weesp is meer dan het het prachtige historische centrum. Op de flanken van de stad heb je twee grote wijken, Aetsveld en de Bloemendalerpolder. Deze vormen als het ware de buitenvleugels van onze…

Lees meer...

Onderzoek Het Huis van de Stad

De gemeenteraad van Weesp heeft vorig jaar bepaald dat het oude stadhuis een nieuwe functie krijgt als Huis van de Stad. Wat betekent dat? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de wensen van Weespers? Samenvatting Wat wordt het toekomstige gebruik van het stadhuis. Er komen vooral in het Bartholomeusgasthuis…

Lees meer...

Politieke Wegwijzer

Als je als burger niet bekend bent met hoe de politiek werkt en waar je bepaalde zaken kunt vinden, dan is het best lastig om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de lokale politiek. Daarom heeft de Weesper Vereniging deze politieke wegwijzer opgesteld. Je vindt hier…

Lees meer...

Extra Bestuursleden

De Weesper Vereniging heeft heel veel plannen om in Weesp en Driemond projecten te doen om zo uit te zoeken wat er speelt in de gemeenschap en de politiek te helpen de juiste beslissingen te maken. Daarom willen we de vereniging verder uitbouwen. In de opstartfase hebben we als oprichtingsbestuur…

Lees meer...

ANBI Status

De Weesper Vereniging is zoals dat wordt genoemd een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dat biedt fiscale voordelen voor donateurs. Een donatie aan onze vereniging kan dan worden afgetrokken van de belasting. Met de bescheiden contributie van een euro per maand kunnen we natuurlijk niet al onze plannen bekostigen. Bij het…

Lees meer...

Verkiezingsevenement 5 maart 2022

We kunnen terugkijken op een bijzondere dag. De eerste grote activiteit van onze vereniging was een groot succes. Het doel was om Weespers en Driemonders te informeren over de verkiezing van de bestuurscommissie. Alle partijen en lijsten (behalve de WSP) waren present met een flinke delegatie. Burgemeester Halsema sprak zich…

Lees meer...