Weesp

Van en voor Weespers

We staan als Weesp voor een grote verandering. Door de fusie met Amsterdam zullen de besluiten over onze stad na 2022 niet meer door onze gemeenteraad worden genomen. Er is door de besturen van Weesp en Amsterdam gekozen voor een nieuw soort vertegenwoordiging. Het wordt een bestuurscommissie met elf leden die direct in verbinding staat met een Amsterdamse wethouder. Weesp wordt dan een ‘stadsgebied’. Dus niet een onderdeel van een bestaand stadsdeel. Dat is een mooi uitgangspunt. En na drie jaar wordt dat model beoordeeld.

Er is alleen nog niet ingevuld hoe participatie en inspraak worden uitgevoerd. En omdat we voorlopig nog niet van de pandemie af zijn, kan het in elk geval niet zoals het tot nu toe gebeurde. Daarom organiseren wij dat als inwoners zelf. Op een manier die voldoet aan de eisen van de netwerksamenleving. Dat doen we met ‘DE WEESPER vereniging’. Een nieuwe vereniging van Weespers voor het gemeenschappelijke belang van Weesp.

DE WEESPER vindt dat het collectieve belang uit moet gaan van onze bewoners. Niet alleen van de individuele inwoners maar ook van de ondernemers en van maatschappelijke organisaties.

Het doel is om die belangen te kunnen inbrengen in het grotere verband van Amsterdam. En dat is nodig. Al hebben we een historie van eeuwen, met zo'n 20.000 inwoners zijn we getalsmatig kleiner dan een Amsterdamse buurt. Om gehoord te worden moeten we er dus voor zorgen dat we als één stem spreken. Daarom kiezen we voor een nieuwe vorm waarbij we eerst alle standpunten en belangen met elkaar afstemmen. Deze nieuwe vorm is in de statuten van de vereniging vastgelegd.

De hoofdtaken van de vereniging zijn Aankaarten en Belangenafweging.