Verkiezingsevenement 5 maart 2022

We kunnen terugkijken op een bijzondere dag. De eerste grote activiteit van onze vereniging was een groot succes. Het doel was om Weespers en Driemonders te informeren over de verkiezing van de bestuurscommissie. Alle partijen en lijsten (behalve de WSP) waren present met een flinke delegatie.

Burgemeester Halsema sprak zich meermalen lovend uit over onze aanpak. AT5 heeft ook een mooi nieuwsitem gemaakt. In een voorgesprek pleitte onze voorzitter om democratisering meer van onderaf te organiseren. Daar was ze het nadrukkelijk mee eens. De inleiding van Rogier ging over het herstel van vertrouwen en de vorm die De Weesper Vereniging daarvoor ontwikkeld heeft. Ze vond dat we het zeker met wethouder Groot Wassink zouden moeten bespreken.

Burgemeester Halsema werd verwelkomd door onze burgemeester Van Bochove. Die stelde haar vervolgens voor aan de heer Over de Linden, de oud burgemeester. Naast vertegenwoordigers van de gemeenten verwelkomden we een delegatie van de Dorpsraad Driemond.

In de ochtend maakten een groot aantal sprekers gebruik van de speakers corner. Het spits werd afgebeten door de lijsttrekker van het CDA, Katinka Hilders. Daarna volgden diverse pleidooien vanuit de politiek en de samenleving. Bekijk de samenvatting op de video hieronder.

Het middagprogramma startte met een gesprek met wethouder Groot Wassink van Amsterdam en onze voormalig wethouder De Lange. Zij waren de ‘vormgevers’ van de bestuurscommissie. Ze stelden nogmaals dat Weesp een proeftuin is voor bestuurlijke hervorming. Groot Wassink vindt dat de stem van de inwoners een grotere rol moeten spelen in het gemeentelijke beleid. Dat sluit natuurlijk aan op het doel van onze vereniging. De video van het gesprek van De Lange en Groot Wassink staat hierboven.

Amsterdam is vergevorderd met de invoering van ‘buurtrechten’. Daarmee kunnen plannen van de lokale samenleving worden gesteund. De specialist op dit gebied hield hier een uitgebreide inleiding over. We gaan daar als vereniging zeker gebruik van maken. Daarnaast moet Weesp gebruik maken van de ervaring van anderen. Daarom was er aansluitend een panelgesprek met vier vertegenwoordigers van burgerinitiatieven. Twee uit het Gooi en twee uit Amsterdam. De kortste samenvatting van de ervaringen: de weg naar meer zeggenschap van onderop is als een skatebaan. Hoe lastiger, des te spannender.

De dag werd afgesloten door onze secretaris, Christian. Hij gaf een beeld van de mogelijkheden van het digitale platform dat we online hebben gebracht. Het gaat vanaf nu mogelijkheden bieden voor het inbrengen van ideeën en het houden van discussies.

Het digitale platform is een van de vier initiatieven die we binnen twee maanden tegelijk hebben gerealiseerd. Naast het platform en het evenement hebben we de ‘Kieswijzer’ voor Weesp en Driemond uitgegeven. Het is een boekje geworden waarin alle partijen en lijsten (behalve de WSP) hun programma voor Weesp hebben beschreven. We hebben gevraagd om hun visie in negen thema’s weer te geven. Daardoor werden de overeenkomsten en verschillen goed zichtbaar. Nu blijkt dat dit goed werkt, gaan we het digitale platform ook met die thema’s inrichten.

Het vierde initiatief was de fototentoonstelling ‘Deuren naar de Toekomst’. Deze portretten van Weespers vormde de achtergrond van het interview met Femke Halsema op AT5. De berichten in de kranten en de link naar het verslag op AT5 en RTVNH staan op onze nieuwe rubriek op de website ‘De Weesper in het Nieuws’.

Kortom, alle doelen zijn gehaald en het evenement was een mooie publieke start van onze vereniging.