Projecten

Projecten

De Weesper Vereniging onderzoekt wat er leeft in Weesp en Driemond. Dat doen we door middel van projecten. Het agenderen van onderwerpen gebeurt in eerste instantie door de leden van de vereniging, maar het kan ook zijn dat niet-leden of de gemeente de vereniging vraagt om onderzoek te doen. Wanneer een voorstel door minimaal drie leden wordt gesteund gaan we kijken of we er een project van kunnen maken. Sommige projecten zijn heel klein en kunnen snel uitgevoerd worden, andere kunnen een looptijd hebben van een half jaar of langer. Hieronder vind je een overzicht van de eerste projecten die we hebben afgerond.

Tegelijk hebben we een aantal projecten in voorbereiding. Tijdens onze eerste ledenvergadering in juni hebben we met de aanwezige leden gebrainstormd over mogelijke projecten. Daarnaast kun je ook terecht op ons platform.