Bestuurscommissie Weesp-Driemond

Groen licht voor onderzoek naar uitgaansgelegenheden

De bestuurscommissie Weesp heeft op de vergadering van 8 november groen licht gegeven voor het onderzoek naar uitgaansgelegenheden voor de jeugd. Het voorstel werd unaniem aangenomen met een aantal kanttekeningen. Zo werd benadrukt dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over rapportage en communicatie en dat er een duidelijk ambtelijk aanspreekpunt komt voor de vereniging bij de gemeente. 

De bestuurscommissie benadrukte verder dat men het zeer belangrijk vindt dat wij als vereniging garanderen dat het onderzoek met voldoende expertise wordt uitgevoerd en dat het onderzoek representatief moet zijn voor de jeugd van Weesp.

Over deze beide punten hebben we al uitvoerig nagedacht en tijdens de inspraak hebben we de bestuurscommissie verzekerd dat deze twee punten voor ons ook heel belangrijk zijn. We zijn dan ook van plan hier veel aandacht aan te besteden.

We zijn als vereniging super blij dat het ons gelukt is om met dit voorstel de bestuurscommissie te overtuigen en we verheugen ons op een vruchtbare samenwerking met de gemeente. Voor ons als vereniging betekent dit een hele grote stap. Het is het eerste grote project na de verkiezingsbijeenkomst van 5 maart dit jaar en het is het grootste onderzoeksproject tot nu toe.

De komende maand gaan we gebruiken om het projectplan verder uit te werken, om de sollicitatieprocedures voor te bereiden voor de werving van ons onderzoeksteam en om verdere afspraken te maken met de gemeente.