Weesp

De kansen van de fusie

We gaan als Weesp een boeiende tijd tegemoet. In de fusie met Amsterdam krijgen we een bijzondere positie. In plaats van ondergeschoven te worden in een van de wijken krijgen we een eigen bestuurscommissie. Dat is knap werk van de wethouders. Het wordt een proef van drie jaar. Er wordt dus naar ons gekeken.

Amsterdam heeft in de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd van burgerparticipatie en werkt daar goed mee samen. Weesp heeft nog niet zo’n vertegenwoordiging aan de basis. En dat is hard nodig. Want de bestuurscommissie van Weesp zal zijn handen vol hebben aan de verbindingen met de bestaande ambtelijke en bestuurlijke organisaties. Niet alleen van Amsterdam maar ook van de regio Gooi- en Vechtstreek. Want zo’n 70% van de bestaande regionale samenwerkingsverbanden blijft in stand. Het stroomlijnen daarvan blijft een enorme klus die de bestuurscommissie op het bord krijgt.

Het bestuurlijke stelsel van Amsterdam is kortgeleden onderzocht. De conclusie is -kort door de bocht-, niemand is er blij mee. Maar het positieve is dat de ontwikkelingen in Weesp worden genoemd als mogelijk voorbeeld voor verbetering. Dus onze stad kan een soort proeftuin worden voor verbetering van het bestuurlijk stelsel van Amsterdam. Dat wordt een unieke kans om onze eigen positie voor de lange termijn vorm te geven!

Ook daarom is het van belang dat de bewoners van Weesp zich organiseren. Al hebben we nu al meer dan 20.000 inwoners, op de schaal van Amsterdam zijn we niet groter dan een buurt. De bevolking van Weesp heeft met een meerderheid van een ruime 50% gekozen voor Amsterdam. Maar dus met een ruime 40% voor aansluiting bij het Gooi. En omdat we blijvend gebruik maken van de voorzieningen in het Gooi, zoals ziekenhuizen en scholen, blijven we dus te maken hebben met die regio.

DE WEESPER moet een verbinding vormen tussen bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen. Alleen wanneer we aan de basis tot een gezamenlijk standpunt komen houden we een stem in het grote verband.

Weesp begroot, het initiatief dat de gemeente heeft genomen was een groot succes. Ruim vierduizend Weespers hebben hun stem uitgebracht. Het voorstel voor de vereniging heeft 333 stemmen gekregen. Een prima resultaat. Heel bewust hebben we geen enkele promotie uitgevoerd. Want we wilden niet weten hoe goed we zijn in promotie maar hoeveel mensen spontaan het belang van een gemeenschappelijke vertegenwoordiging inzien.

We gaan de vereniging in de komende maanden oprichten. Iedereen kan zich nu aanmelden. Niet alleen om lid te worden, we hebben ook mensen nodig die ons kunnen helpen met de uitvoering. Meld je aan op info@deweesper.nl.

Met Weesper groet, Rogier