De Vleugels van Weesp

Onderzoek De Vleugels van Weesp

We willen gesprekken voeren met inwoners van Aetsveld en Weespersluis over de Weesper Identiteit en het gemeenschapsgevoel.
Samenvatting

Weesp is meer dan het het prachtige historische centrum. Op de flanken van de stad heb je twee grote wijken, Aetsveld en de Bloemendalerpolder. Deze vormen als het ware de buitenvleugels van onze stad. Beide wijken worden van het centrum gescheiden door een harde barrière, de provinciale weg en de spoordijk. Aetsveld was 40 jaar geleden de grote groeiwijk van Weesp en Weespersluis is dat nu. De gemeente heeft in de kernwaarden en het programma-akkoord gezegd dat we de gemeenschapszin en het gemeenschapsgevoel willen bevorderen. We willen vol inzetten op het behoud van de Weesper identiteit en cultuur. Tegelijk ook constateert de gemeente dat Weespersluis nog weinig binding hebben met de rest van de stad. Bij De Weesper vinden we het leuk om deze twee buitenwijken met elkaar in contact te brengen, zodat de bewoners elkaar beter kunnen leren kennen.

Aanleiding

In november 2021 spraken we burgemeester Bas Jan van Bochove en die gaf aan dat hij zich zorgen maakte over Weespersluis. Hij had het gevoel dat al die nieuwe bewoners nog weinig binding hadden met de rest van Weesp. Van Bochove was van mening dat De Weesper Vereniging daar iets mee zou kunnen doen. Dat was aanleiding voor ons om na te denken over een project.

Gemeentelijk Beleidskader

In het concept programma-akkoord staat: "Er moet verbinding worden gezocht en de verschillende groepen moeten elkaar gaan versterken. De sociale samenhang in het stadsgebied moet worden bevorderd, onder meer door buurten te verlevendigen en in elke wijk mogelijkheden tot samenkomst te voorzien."

Hier willen we met dit project op inhaken, de verbinding zoeken tussen Weespersluis en Aetsveld en zo de sociale samenhang en betrokkenheid vergroten. Dat willen we doen aan die hand van een discussie over de Weesper Identiteit. De gemeente heeft in het programma-akkoord onder punt 2 opgenomen dat: "We zetten vol in op het behoud van de eigen Identiteit en cultuur van Weesp en Driemond"

En in de kernwaarden van Weesp staat onder punt 9 dat: "Gemeenschapszin en het gemeenschapsgevoel in Weesp wordt actief bevorderd."

Beleidsterreinen: Zorg en Welzijn. Verantwoordelijk bestuurders: Jan van der Does (Aetsveld) en Marten Snijder (Bloemendalerpolder)

Onderzoeksvraag

Wat is de Weesper Identiteit en hoe staat het met het gemeenschapsgevoel? Dat is de hoofdvraag. Hoe zit het met die identiteit in Aetsveld en Weespersluis. Is die Identiteit iets van heel Weesp en herken je dat in deze twee wijken? En hoe zit het met dat gemeenschapsgevoel? Is dat een goed gevoel? En zijn er verschillen tussen nu en toen?

Wie willen we bij het onderzoek betrekken?
  • De leden van de Weesper Vereniging - Zij gaan helpen om dit onderzoek uit te voeren. 
  • Bewoners van het eerste uur uit Aetsveld en Weespersluis. Daarnaast ook een aantal jongere bewoners van Aetsveld
  • Gemeente Amsterdam - Gebiedsmakelaars Weesp.
  • Buurtkamers Weesp
  • Versa Welzijn
  • ...

Wil je meepraten over dit project, kom dan dinsdag 28 juni naar onze ledenvergadering. Wil je online meepraten over dit project, kijk dan op ons platform, of stuur een e-mail naar info@deweesper.nl.