Het huis van de stad

Onderzoek Het Huis van de Stad

De gemeenteraad van Weesp heeft vorig jaar bepaald dat het oude stadhuis een nieuwe functie krijgt als Huis van de Stad. Wat betekent dat? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de wensen van Weespers?

Samenvatting

Wat wordt het toekomstige gebruik van het stadhuis. Er komen vooral in het Bartholomeusgasthuis heel veel ruimtes vrij. De raad en het college hebben destijds beslist dat het gebouw ‘Het Huis van de Stad’ moet worden. Een centrum met een combinatie van sociale en culturele functies. Het gebouw moet dus zoveel mogelijk openbare bestemmingen krijgen. Deels ligt dat al vast. Het is een vervolg op het oorspronkelijke gebruik als zetel van het bestuur en als museum. Dat is een mooie combinatie voor dit historische stadhuis. Het is bijna het enige waarin de oorspronkelijke functies nog worden uitgeoefend. Eigenlijk is het daarmee een museum in zichzelf. De burgemeesterskamer is al die eeuwen als zodanig gebruikt. Nu is het zowel een museale stijlkamer als de kamer van de voorzitter van de bestuurscommissie. De historische raadszaal wordt nu gebruikt voor vergaderingen van de bestuurscommissie. Maar door zijn monumentale karakter is het ook een populaire trouwzaal. Dat het gebouw de functie van ‘Huis van de Stad’ moet worden staat vast. Het staat zelfs in de omgevingsvisie die tot 2050 geldt. Maar hoe ziet de invulling eruit. Biedt het ruimte aan organisaties, wordt het een ontmoetingsplek, krijgt het educatieve betekenis? Ook hier vele mogelijkheden. We hopen ook hiervoor een projectploeg te vormen om samen met de bestuurscommissie en het museum ideeën uit te werken.

Wie willen we bij het onderzoek betrekken?

  • De leden van de Weesper Vereniging – coördinatie door een projectploeg
  • De bestuurscommissie
  • Het stadsarchief Amsterdam, de directie van het museum 
  • De gemeente Amsterdam
  • Weespers en maatschappelijke partijen
  • Mensen met ervaring op dit gebied.

Wil je meepraten over dit project, kom dan dinsdag 28 juni naar onze ledenvergadering. Wil je online meepraten over dit project, kijk dan  op ons platform. Of stuur een mail naar info@deweesper.nl als je mee wil helpen.