Ledenaanwas

Het is eind december en we zijn nu een maand live met De Weesper. We hebben veel tijd gestoken in ledenwerving, onder andere door het huis-aan-huis verspreiden van onze flyers. Avond aan avond, in wind en weer, zijn we langs de deuren gelopen om de flyer te verspreiden. Het gevolg is wel dat we een constante instroom van nieuwe leden hebben. We hebben inmiddels 67 leden en ruim 30 ontvangers van de nieuwsbrief. Niet slecht voor een paar weken!

We vragen bij inschrijving alle aspirant leden om ons te vertellen hoe ze over Weesp denken en wat hen bezig houdt. Een enkeling gaat daar niet op in, de meesten antwoorden met een paar korte zinnen, maar er zijn ook mensen die een lang verhaal vertellen over wie ze zijn, wat ze van Weesp vinden en wat hen beweegt. 

Wat opvalt is hoe gelukkig de mensen zijn met Weesp. Ongeveer driekwart heeft het over hoe mooi Weesp is, dat ze het centrum zo prachtig vinden, dat het hier fijn en gezellig wonen is, men roemt de kleinschaligheid en dat men het gevoel heeft dat men in Weesp nog oog heeft voor elkaar. Het is echt heel fijn om al die mooie beschrijvingen te lezen.

Na al deze lofzangen volgen in veel gevallen opmerkingen om het vooral zo mooi en gezellig te houden. De fusie met Amsterdam wordt door sommigen als bedreiging gezien. Blijft Weesp wel zo mooi? Behouden we de gezelligheid en dat kleinschalige karakter? Blijft de eigenheid van Weesp overeind staan?

Een klein aantal mensen schrijft ook over de problemen die zij ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de hoge woningprijzen en dat het voor jongeren bijna onmogelijk is geworden om hier nog te blijven wonen. Zijn we straks een stad van rijke pensionados? Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid en de ontsluiting naar de A1, men is bang dat de laatste groene plekjes in de stad worden volgebouwd, of dat er toch gebouwd gaat worden in Aetsveld. De energietransitie wordt genoemd en of we daarin iedereen wel mee kunnen krijgen, ook de mensen die daar nu geen geld voor hebben. Verloedering wordt genoemd, zoals scheve stoeptegels, paaltjes en borden. Verder worden parkeerproblemen genoemd en de noodzaak van ondergrondse containers. Als laatste noem ik nog de afstand tot het bestuur. Die wordt nu al ervaren en hoe gaat dat straks, als we bij Amsterdam behoren. Opvallend in dat perspectief is dat de bestuurscommissie door niemand wordt genoemd.

Alles bij elkaar geeft het een mooi inzicht in hoe de Weespers denken over Weesp. Lang niet alles is gezegd, maar we zijn ook maar net begonnen. Zodra ons platform in de lucht is, gaan we een nieuwe fase in, waarbij we nog veel actiever in kaart kunnen brengen wat er speelt.

Heb je dit artikel gelezen en vind je dat een belangrijk onderwerp in Weesp beter op de kaart moet worden gezet, laat het ons dan weten via info@deweesper.nl. Vertel ons over welk onderwerp het gaat en welke vragen je daarbij hebt. We vinden heel leuk om van je te horen en we gaan graag het gesprek aan met jou en de rest van Weesp over jouw onderwerp.