De kom van Weesp

Over de waterkwaliteit in Weesp

De Bestuurscommissie van Weesp heeft in het programma-akkoord van vorig jaar vastgelegd dat ze iets willen doen aan de waterkwaliteit in Weesp.

Voor een schoner leefklimaat maken we ons sterk voor een verbetering van de lucht- en waterkwaliteit.

Dat is voor ons de aanleiding geweest om mee te doen met het project Watermonsters van Natuur & Milieu en het NIOO-KNAW. Want als je iets wil doen aan de waterkwaliteit, dan moet je om te beginnen weten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit.

In algemene zin weten we al uit allerlei berichten in de pers dat het niet goed gesteld is met de waterkwaliteit in Nederland. Daar komt bij dat Nederland van de EU dringend iets moet doen aan die waterkwaliteit en dat er een deadline is van 2027. Dan moet er dus veel gebeuren om die deadline te halen.

Bij het project Watermonsters van Natuur & Milieu kan elke burger mee doen om de kwaliteit van het water te beoordelen. Bij het onderzoek zijn door de deelnemers watermonsters genomen die door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) zijn getest op onder andere stikstof en fosfor. De deelnemers hebben daarnaast foto's gemaakt van het water. Hiermee wordt de kwaliteit van de waterplanten bekeken. Verder gaat om de helderheid van het water, de hoeveelheid voedingsstoffen en de kwaliteit van het waterleven.

Er zijn in Weesp de afgelopen maanden op 9 locaties watermonsters genomen. De resultaten zijn nu binnen en de resultaten vallen niet mee. De Waterkwaliteit in de Gouw in Weespersluis is goed, er zijn zeven locaties met matige kwaliteit en één locatie, de Trifaxvijver, is ronduit slecht.

Deze metingen bevestigen het beeld dat de waterkwaliteit in Nederland over het algemeen van matige kwaliteit is. Wat verder opvalt is dat zeven locaties zeer uiteenlopende scores hadden die het hele spectrum van goed tot slecht bevatten. Het beste kwam het water van de Gouw uit de bus, alleen was daar vrijwel geen waterleven te vinden, wat op zich niet zo gek is, aangezien de Gouw net pas is aangelegd. Het slechtste scoorde de Trifaxvijver (die ligt tussen de Hogeweyselaan en de velden van FC Weesp). Dat was wel een verrassing, aangezien de Trifaxvijver er op het eerste oog prima uitziet. Maar als je dan naar de waarden kijkt, dan valt dat weer sterk tegen. Het is de enige locatie waar stikstof slecht scoort. Alle andere locaties scoren bij stikstof juist matig. De sloten in het boerenland zagen er smerig uit en stonken behoorlijk. Na alle discussie over mest en stikstof hadden we hier andere resultaten verwacht.

Spreadsheet met onderzoeksresultaten watermonsters onderzoek
De onderzoeksresultaten hebben we gedeeld met de bestuurscommissie van Weesp. We hoopten dat ze op basis hiervan maatregelen zouden nemen. Na een week hebben we bericht ontvangen dat ze kennis hebben genomen van het onderzoek, maar dat het nemen van maatregelen niet aan hen is, maar dat dat geheel bij Waternet ligt. Als dat zo zou zijn, dan vragen wij ons af waarom ze het verbeteren van de waterkwaliteit hebben opgenomen in het programma-akkoord van de bestuurscommissie. De reactie vonden wij toch enigszins teleurstellend. Dit is niet wat je verwacht als het gaat om "Voor een schoner leefklimaat maken we ons sterk voor een verbetering van de lucht- en waterkwaliteit.". Zeker ook als je weet dat volgens de Gemeentewet de gemeente wettelijk gezien verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het grondwater en de afwatering via het riool. Je zou op z'n minst hopen dat de bestuurscommissie de resultaten ziet als een aansporing om zich meer met dit dossier te bemoeien, al was het maar om in haar controlerende rol het contact te zoeken met het Waterschap om te zien welke maatregelen zij nemen zodat Waternet de komende jaren daadwerkelijk de waterkwaliteit in Weesp te verbetert.
 
We hebben inmiddels de onderzoeksresultaten ook aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gestuurd en zijn benieuwd wat voor reactie we van hen krijgen. Wordt vervolgd.