Terugblik en Vooruitblik 

Onze vereniging bestaat nu een jaar. Het was een echt ontwikkelingsjaar met zichtbare activiteiten en veel werk achter de schermen. Zoals het opzetten van de website en de nieuwsbrieven, kennismaken met de bestuurscommissie, afstemmen met de buurtambassadeurs en de dorpsraad van Driemond. Maar vooral: horen waar behoefte aan is in Weesp.

Dat gaven meerdere leden ons mee tijdens de eerste ledenvergadering in het voorjaar. Dus zijn we gaan inventariseren aan welke concrete projecten Weespers dan denken. Inmiddels hebben we op onze website een geavanceerd programma geïnstalleerd waarmee we die inventarisaties kunnen uitvoeren. Dit najaar hebben we met flyers om voorstellen gevraagd en een stemronde gehouden. Het heeft tientallen voorstellen opgeleverd. Die hebben we aansluitend aan de ledenvergadering in november met leden en geïnteresseerden besproken. Maar daarover later.

De eerste grote activiteit was wel het verkiezingsevenement in de grote kerk en de uitgave van de kieswijzer. Bijna alle Weesper politieke partijen gebruikte de gelegenheid om zich te presenteren. We ontvingen onze nieuwe burgemeester, Femke Halsema. Er was een grote tentoonstelling met foto’s van Anneke Kroonenberg. In de middag werden onze nieuwe en voormalige wethouder, Rutger Groot Wassink en Léon de Lange geïnterviewd. Ze hielden een warm pleidooi voor Weesp als proeftuin voor democratische vernieuwing. Tenslotte was er een tafelgesprek met vergelijkbare initiatieven uit het Gooi en Amsterdam. Tijdens het evenement heeft mevrouw Halsema ons wel vier keer gecomplimenteerd met onze aanpak.

Een ander groot project staat in de startblokken. De bestuurscommissie heeft ons de opdracht gegeven om een onderzoeksproject voor jongeren uit te voeren. Christian gaat hier uitgebreid op in. Het is een uniek experiment van samenwerking tussen het bestuur en onze vereniging.

En daarmee kom ik terug op de door ons uitgevoerde enquête. Burgemeester Halsema heeft kort geleden een brief aan de raad gestuurd over het afnemend vertrouwen in de overheid. Ze vindt het schrikbarend dat de deelname aan de gemeenteraadverkiezing is gedaald tot onder de 50%. Ze wil actief samen met de inwoners aan oplossingen werken. En we denken daar concreet aan bij te kunnen dragen. We hebben ons voorstel kortgeleden aan wethouder Groot Wassink gestuurd. Hij nodigde ons direct uit om dit te bespreken en was er erg positief over.

De koers voor de komende jaren is dus om Weesp voorop te laten lopen op het gebied van samenspraak. Onderling en met de overheid. De proef die we hebben gedaan met het digitale enquêteprogramma bleek erg goed te werken. We hebben voorgesteld om dit samen met Amsterdam verder te ontwikkelen in combinatie met burgerpanels. We denken dus dat Weesp goed op weg is om aan de democratische proeftuin vorm te geven. De eerste stappen zijn gezet.

Rogier,

voorzitter