Foto Stadhuis Weesp

Willen we een stadsgebiedpanel?

Amsterdam zoekt naarstig naar nieuwe vormen van participatie. Gewoon omdat het wel duidelijk is dat de traditionele vorm van inspraak niet meer werkt. Een vorm die nu als alternatief wordt voorgesteld is het stadsdeelpanel. Dat moet een groep van geselecteerde  inwoners worden die tweemaal per jaar bijeenkomt en zich buigt over bepaalde onderwerpen. De stad heeft hiervoor de ‘Leidraad Stadsdeelpanels’ opgesteld en besloten vanaf nu proeven te starten. Wij vinden dat zo’n open gesprek met inwoners natuurlijk al een enorme verbetering is ten opzichte van de traditionele inspraak. Maar het kan veel beter.

Wanneer de overheid een overleg organiseert, gaat het over een probleem van de overheid waar wij als burgers oplossingen mogen aandragen. Dat is natuurlijk prima, maar het gaat dan niet over het probleem van de inwoner waar de overheid een oplossing voor mag aandragen. En hiermee is in een notendop het verschil in verwachtingen aangegeven. En zelfs als een stadsdeelpanel goede informatie oplevert, is het de vraag of het een bijdrage zal leveren aan wederzijds begrip of vertrouwen. De vraag stellen is ‘m beantwoorden.

Er zijn drie problemen met een stadsdeelpanel. Het gaat ten eerste om een heel beperkte groep mensen. Voor een groot stadsdeel met bijvoorbeeld 150.000 inwoners denkt men aan 250 mensen. Voor Weesp zou het om een veel kleinere groep gaan. Een tweede beperking is dat de overheid het onderwerp bepaalt en de informatie en adviseurs aanlevert. De derde beperking is de hoge drempel. Van mensen die voor het panel worden geselecteerd, wordt namelijk nogal wat verwacht. Wetenschappelijk onderzoek heeft dan ook aangetoond dat binnen de groep toch weer vooral de welbespraakte mensen hun woordje doen.

Ja, het kan veel beter. En dat hebben we in december in een uitgebreid gesprek aan wethouder Rutger Groot Wassink voorgelegd. Hij was positief verrast over onze inbreng.

Weesp Begroot heeft vorige keer ruim meer dan 4000 stemmers getrokken. Nu naderen we ook al de 4000 terwijl er nog twee weken te gaan zijn. Het peilen van meningen met digitale middelen gaat nu dus echt beter dan met inspraakavonden. Dus hebben we voorgesteld om een combinatie te maken van een ‘offline’ en een online stadsdeelpanel (voor ons dus een ‘stadsgebiedpanel’). De online variant hebben we in november getest. De vraag was om voorstellen aan te dragen voor de verbetering van Weesp. Binnen een paar weken werden er 46 voorstellen ingediend. En met het geavanceerde computerprogramma dat we gebruikten, kon ook op de voorstellen gestemd worden. In totaal werden er meer dan 1000 stemmen uitgebracht! Hierdoor kregen we tegelijk een beeld van de meest wenselijke voorstellen. We hebben er inmiddels een paar ingediend bij Weesp begroot.

Amsterdam vraagt om proeven met stadsdeelpanels. Ons voorstel is om in Weesp zo’n proef uit te voeren. Maar dan als combinatie van online en offline. Om te peilen wat er leeft in onze kern en welke oplossingen er voorgesteld worden. Dat start met een online enquête. De resultaten worden vervolgens in een groep besproken. Het eerste voordeel is dat alle inwoners van onze kern mee kunnen doen. Een tweede voordeel is dat het gaat over de onderwerpen die we zelf aankaarten. En het derde voordeel is dat iemand die niet zo makkelijk spreekt in een groep, toch zijn mening kan geven.

Zo dragen we als Weesp bij aan de ontwikkeling in Amsterdam

Mee eens? Laat het weten op info@deweesper.nl!