Oudegracht

Burgerwetenschap Update

Vorige maand schreven we al over ons bezoek aan Citizen Science Nederland. Deze maand hebben we op dit vlak weer een paar interessante gesprekken gehad. Afgelopen week hebben we een kennismakingsgesprek gehad met het team van Wetenschap met de Wijk aan de VU. Het doel van dit project is:

Wetenschap met de Wijk brengt docenten, studenten en bewoners van Amsterdam samen voor de co-creatie en integratie van kennis, met als doel de relatie tussen wetenschap en de maatschappij te versterken.

Dit project wil de band tussen wetenschap en maatschappij versterken:

...door nauwe samenwerking te creƫren met studenten van verschillende kennisinstellingen en gemeenschappen in de stad Amsterdam, enerzijds om te laten zien hoe wetenschap kan bijdragen en vorm kan geven aan de maatschappij, en anderzijds om te laten zien hoe de maatschappij kan bijdragen en vorm kan geven aan wetenschap. We willen vooral burgers bereiken die normaal gesproken niet in aanraking komen met wetenschap.

Dit spreekt ons bij de Weesper Vereniging enorm aan en we hebben aangegeven dat we graag met hen willen samenwerken om te zien of we ook in Weesp (wat nu immers ook gemeente Amsterdam is) samen projecten kunnen doen. Ze waren heel enthousiast en we gaan samen bekijken of we projecten kunnen starten. Of dat op korte termijn al kan is de vraag, omdat dit jaar de meeste projecten al gestart zijn. Het is niet uitgesloten dat het lukt, maar waarschijnlijker is dat we pas aan het eind van dit jaar een eerste project zouden kunnen doen. We gaan het zien. Ons lijkt het in elk geval ook voor Weesp heel aantrekkelijk

Afgelopen weekend zijn we ook aanwezig geweest bij een conferentie van Meet Je Stad in Amersfoort. Deze zogenaamde Koppelting, ging over allerlei initiatieven voor burgerwetenschap in Nederland en de rest van Europa. Sommige bijdragen waren zeer technisch en gingen bijvoorbeeld over hoe je zelf meetkastjes kunt bouwen voor het meten van de luchtkwaliteit en daarbij ging het dan heel specifiek over welke microprocessoren je kunt gebruiken en dat je in plaats van lithium-ion batterijen beter de nieuwe lithium-ion capacitors kunt gebruiken. Interessant, maar wel echt voer voor de echte nerds. Zover zijn wij nog niet...

Interessant was ook een bijdrage van de Waag over het project Hollandse Luchten, een project in Noord-Holland dat ontstaan is rondom Tata Steel om de luchtkwaliteit te meten. Bij deze bijdrage ging het over de methodes die ze gebruiken om onderzoeken te starten en over hoe je een projectplan kunt maken. Allemaal heel leerzaam voor ons als we wellicht inde toekomst in Weesp projecten zouden willen starten.

Een laatste interessant project kwam uit Tilburg en was een project inn het kader van Meet Je Stad dat de bibliotheek van Tilburg samen met een burgerinitiatief heeft uitgevoerd. Hierbij ging het enerzijds om het meten van de luchtkwaliteit, maar ook om het meten van temperaturen om te zien wat het effect is van vegetatie in de stad op de omgevingstemperatuur. Zo maak je hitte-eilanden zichtbaar in de stad.

Voor ons waren het inspirerende gesprekken en het zet ons aan het denken om ook in Weesp in de komende maanden een bijeenkomst te organiseren om samen met Weespers te verkennen wat voor wetenschappelijke onderzoeken we zouden kunnen doen die relevant zouden kunnen zijn voor onze samenleving. Wordt vervolgd...