Brainstorm

Brainstormen over de eerste voorstellen

Op onze eerste ledenvergadering op dinsdag 28 juni hebben we een levendig debat gevoerd over de eerste projectvoorstellen. De Weesper Vereniging heeft inmiddels 94 leden en daarvan waren er 12 aanwezig in de Weesper Synagoge aan de Nieuwstraat.

Een deel van de avond was een formele eerste ledenvergadering waarin het bestuur terug blikte op de activiteiten sinds de oprichting. Leden konden vragen stellen, er werd gesproken over het online platform en de vacatures in het bestuur.

De meeste tijd werd besteed aan de eerste projectvoorstellen. Van tevoren waren er al een aantal voorstellen wat verder uitgewerkt, om de leden een idee te geven hoe zo'n voorstel eruit zou kunnen zien. Tijdens de avond was er de gelegenheid om een half uur te brainstormen over nieuwe ideeën. Daarna werden alle ideeën samen besproken. Sommige ideeën zijn nog in een heel pril stadium, andere zijn dus al wat verder uitgewerkt. We nemen alle ideeën mee en gaan nu kijken hoe we ze verder kunnen uitwerken.

De meeste bijval kreeg het voorstel over het Gouwpark. In Weespersluis komt een nieuw park met die naam en de vraag is wat voor verwachtingen Weespers hebben bij een nieuw park. Verschillende leden vonden dat de druk op het centrum te groot wordt en dat het goed zou zijn als er in Weespersluis ook een trekpleister komt waar mensen naartoe trekken. de komende tijd gaan we alle losse ideeën bekijken en verder uitwerken en daarnaast gaan we vooral nadenken hoe we mensen en organisaties kunnen betrekken bij ons voorstel. 

Een voorstel voor een heel klein project gaat over het nieuwe Beleidskader Horeca en Terrassen. Er waren verschillende leden die aanwezig waren op de participatiebijeenkomst een aantal jaren geleden onder leiding van toenmalig wethouder John Vos. Die participatiebijeenkomst heeft toen veel stof doen opwaaien en heeft toen tot veel boosheid geleid. Men was het erover eens dat dit nieuwe beleid uit Amsterdam een kans is om alsnog te proberen een vruchtbare bijeenkomst te organiseren tussen bewoners en horeca. Het lijkt ons een goed idee om in september een bijeenkomst te organiseren. We willen dan niet alleen de conflicterende standpunten in kaart brengen, maar ook kijken of de nieuwe regels mogelijkheden bieden om tot een gezamenlijke standpunt te komen. We gaan nu eerst het nieuwe beleidskader verder bestuderen en dan nadenken over hoe we de bijeenkomst in september kunnen vormgeven.

Tijdens de brainstorm was misschien wel het meeste enthousiasme over het voorstel Het Huis van de Stad. Je merkt dat Weespers met hart en ziel houden van het stadhuis. Iedereen is enorm begaan met de toekomst van het Stadhuis. Dat de bestuurscommissie en het dagelijks bestuur er zetelen dat is mooi en dat het Museum Weesp meer ruimte krijgt ook. Maar wat dan Het Huis van de Stad nog meer kan zijn, dat vond iedereen een intrigerende vraag. Kortom, we gaan heel goed nadenken hoe we dit voorstel verder kunnen uitwerken. 

Bij het voorstel 'Club Overlast' was er twijfel of het niet een te groot project is. Anderzijds was iedereen ook van mening dat het tijd wordt om dit eens heel goed te gaan onderzoeken. Dat er voor jongeren te weinig te doen is in Weesp, dat staat buiten kijf. Men vroeg zich af of zoiets als een club nog wel kan in Weesp? Is het financieel haalbaar? Zijn er niet teveel beren op de weg? De grootste vraag was hoe we de verbinding leggen met jongeren zelf. Want ook daar was iedereen het over eens; dit is een project waarbij de jongeren zelf de kar zouden moeten trekken. Alleen dan heeft dit onderzoek een kans van slagen. Wat we weten van de POC, Flat 113 en 't Vosje, is dat daar een grote groep vrijwilligers de kar trokken. Hoe doe je dat anno 2022? Dat is dus het eerste waarover we gaan nadenken. Kortom, er is nog behoorlijk wat denkwerk te verrichten, voordat we met dit project verder kunnen.

Tijdens de brainstorm vond men het voorstel De Vleugels van Weesp een sympathiek voorstel, maar er was ook twijfel. Een lid wist te melden dat er al eens een door een bewoner van Weespersluis een actie was geweest om naar Aetsveld te gaan en daar kennis te maken. Wie daarbij betrokken was, we zouden het graag van jullie horen, want wellicht kunnen we daarop voortborduren. Het idee om dit gesprek te koppelen aan de discussie over het behoud van de Weesper identiteit vond men wel geestig en er ontstond meteen een discussie wat die identiteit dan wel niet is. Het leverde voldoende gespreksstof op om na te denken over hoe we dit voorstel verder zouden kunnen uitwerken. 

er waren nog een heleboel losse ideeën waarover we eerst nog moeten nadenken en die we dan moeten uitwerken tot echte voorstellen. Hou dus de komende tijd ons platform en de website in de gaten, want we staan pas aan het begin van een groot avontuur.