De eerste projecten

De eerste projecten

Het idee van de Weesper Vereniging is dat we in kaart brengen wat er leeft in Weesp. Dat willen we doen aan de hand van projecten. Leden kunnen voorstellen doen voor projecten. Als er dan 3 of meer leden zijn die het project willen uitvoeren dan gaan we kijken hoe we het kunnen uitvoeren.

Om de leden een idee te geven hoe zo'n projectvoorstel eruit kan zien heeft het bestuur zelf al een aantal ideeën uitgewerkt. Deze ideeën kunnen we dan op de ledenvergadering bespreken. Leden kunnen de opzet gebruiken om eigen voorstellen uit te werken.  Op deze website worden nu alle eerste projecten kort voorgesteld. De volledige projecten vind je op ons platform. Daar kun je ook meepraten en vertellen wat je van deze projecten vindt. Als je het leuk vindt om mee te helpen, dan kun je je aanmelden via het platform, of door een mail te sturen naar info@deweesper.nl.

Wil je snel lezen over onze eerste projectvoorstellen, klik hieronder dan op een project.