De Weesper Vereniging

De Weesper Vereniging

Brengt in kaart wat er leeft in Weesp.

Ledenaanwas

Het is eind december en we zijn nu een maand live met De Weesper. We hebben veel tijd gestoken in ledenwerving, onder andere door het huis-aan-huis verspreiden van onze flyers. Avond aan avond, in wind en weer, zijn we langs de deuren gelopen om de flyer te verspreiden. Het gevolg…

Lees meer...

Weesp Begroot

De afgelopen maanden hebben we weer meegedaan aan Weesp Begroot. Vandaag werd bekend dat we...

Lees meer...

Platformplannen

In onze blogs hebben we al verteld over het Medemo concept en het communicatieplatform dat we willen gaan ontwikkelen. Deontwikkeling van dat platform gaat nu van start. In maart willen we ons eerste grote evenement organiseren. Ruim van tevoren willen een online platform hebben waarmee we dat evenement kunnen ondersteunen.

Lees meer...

Privacyverklaring

Versie 1.0 van 7 december 2021 1. Inleiding In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe De Weesper Vereniging voor Meervoudige Democratie (hierna: De Weesper) omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens…

Lees meer...

Hallo Weesp!

Na een lang denkproces en grondige voorbereiding is het eindelijk zover. We hebben de gang naar de notaris gemaakt en De Weesper Vereniging voor Meervoudige Democratie officieel opgericht. Wij dat zijn Rogier de la Rive Box, die zich nu officieelv oorzitter mag noemen, Henk Ebing, die onze penningmeester wordt en…

Lees meer...

Vrijwilligers

De Weesper is een vereniging met leden. We gaan de leden actief betrekken bij alle projecten die we gaan opzetten en er is heel veel werk te verzetten. Voor sommige projecten hebben we ook vrijwilligers nodig met specifieke kennis en hieronder zie je de kennis die we als eerste zoeken.

Lees meer...

De kansen van de fusie

We gaan als Weesp een boeiende tijd tegemoet. In de fusie met Amsterdam krijgen we een bijzondere positie. In plaats van ondergeschoven te worden in een van de wijken krijgen we een eigen bestuurscommissie. Dat is knap werk van de wethouders. Het wordt een proef van drie jaar. Er wordt…

Lees meer...

Aanmelden

Voel jij je verbonden met Weesp en wil je meedoen met de Weesper? Meld je dan aan als lid. Het lidmaatschap kost maar €13 per jaar.

Lees meer...

Van en voor Weespers

We staan als Weesp voor een grote verandering. Door de fusie met Amsterdam zullen de besluiten over onze stad vanaf nu door de Amsterdamse gemeenteraad worden genomen. Er is door de besturen van Weesp en Amsterdam gekozen voor een nieuw soort vertegenwoordiging. Het wordt een bestuurscommissie met elf door Weespers…

Lees meer...